Overvåkingskapitalismen. Et møte med Shoshana Zuboff

Arrangementsinformasjon

Fikk du ikke billett? Se live stream av samtalen her: https://www.youtube.com/watch?v=ogSCQKGb548&feature=youtu.be


Shoshana Zuboff er Harvard-professoren som har varslet en hel verden om hvordan den viltvoksende overvåkingskapitalismen truer frihet og demokrati. Men hva er egentlig "overvåkingskapitalisme"?
Torsdag 22.10. kan du høre henne i en eksklusiv samtale med Mareile Kaufmann.

Med sine "gratis" tjenester har giganter som Google og Facebook gitt oss et tilbud vi ikke kunne takke nei til. Til gjengjeld forsyner de seg med enorme mengder data om vår oppførsel og preferanser, som de ganske uforstyrret selger videre til høystbydende. Det er dette Zuboff kaller overvåkingskapitalisme, et fenomen som truer med å omforme samfunnet like mye som den industrielle revolusjonen gjorde på 1800-tallet. I overvåkingskapitalismens tid er vi ikke bare konsumenter, vi utgjør selve råvaren. Den skjulte og sofistikerte bruken av dataene våre gir oss ikke bare skreddersydd innhold og reklame. Den er blitt et verktøy til å forutsi og påvirke vår atferd, både som kunder, borgere og velgere. Og den utgjør en mektig trussel mot så vel demokratiet som vår personlige frihet.

Zuboffs monumentale bok The Age of Surveillance Capitalism har åpnet øynene til mennesker verden over, og er nå oversatt til norsk. Professoren er med på videolink fra Harvard, og vil før samtalen gi en kort introduksjon til denne usynlige, men høyst reelle trusselen mot vår personlige frihet.
Gå ikke glipp av møtet med en av de viktigste stemmene i vår tid!

«Dette er vår generasjons Das Kapital.» Zadie Smith


Shoshana Zuboff er professor emerita i filosofi ved Harvard Business School og har siden 80-tallet vært en pionér i tekningen rundt teknologi, kapitalisme og sosialpsykologi.
Mareile Kaufmann er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved UiO, og er en av verdens ledende forskere på feltet digital kriminologi.

Det er et begrenset antall plasser i Wergeland-salen. Samtalen foregår på engelsk og vil bli strømmet.

Arrangører: Spartacus forlag og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved UiO, med støtte fra Ytringsfrihetskommisjonen og Screen Cultures, UiO.


THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM. A live conversation with Shoshana Zuboff

With their “free” services Google, Microsoft and Facebook make us an offer that is hard to decline. In return, the tech giants harvest data about our behavior and preferences, which they resell with a considerable profit margin to the highest bidders. This is what the American researcher Shoshana Zuboff calls surveillance capitalism - a phenomenon that changes society and individual freedoms as we speak. Come and meet her in a conversation with Mareile Kaufmann at Oslo’s House of Literature on Thursday, the 22nd of October.

You can also watch the stream of the event on YouTube.

Shoshana Zuboff is Professor emerita in Philosophy and Social Psychology at Harvard Business School. Since the 1980s she has been a pioneer in the field of technology, capitalism and social psychology.
Mareile Kaufmann is a post-doctoral researcher at the Department of Criminology and Sociology of Law, UiO and a prize-winning voice in digital criminology.

The event is hosted by Spartacus forlag and Department of Criminology and Sociology of Law, UiO with the support of Ytringsfrihetskommisjonen and Screen Cultures, UiO


Når du skal på et arrangement hos Litteraturhuset i Oslo

Skal du være publikum på et arrangement hos oss, vil du bli bedt om å fylle ut kontaktinformasjon, enten i forbindelse med billettkjøp i forkant av arrangementet eller i døra inn til arrangementet. Det er viktig at du gjør, ettersom arrangører er pliktige å ha kontaktinformasjon til alle som deltar på deres arrangement, i tilfelle behov for smitteoppsporing i etterkant. Kontaktinformasjonen vil slettes etter 10 dager.

Vi har redusert antall plasser i salene våre og lagd stoloppsett som sikrer en meters avstand. Det er dessverre ikke mulig å flytte på stoler for å sitte flere sammen, selv om man er i familie/kohort. Dette for å sikre god passasje gjennom lokalene.

Hovedsalen vår, Wergeland, har fått nummererte plasser, i tråd med de siste smittevernsreglene i Oslo. Vi ber deg benytte plassen du får utdelt på billetten, og ikke sette deg andre steder. Dette er for å lette arbeidet med evt. smittesporing i etterkant.

Alle arrangementsaler og berøringspunkter for arrangører og publikum blir rengjort både før og etter arrangementet.

litteraturhuset